Mange familier betaler i dag mere end 40.000 kr. om året i ejendomsskatter for at bo i deres eget hus. Det er vel at mærke med penge, som der allerede er betalt skat af. Mange familier skal tjene 80.000 kr. om året alene for at betale deres ejendomsskatter. Det er en stor del af en families samlede indkomst. Det er ikke retfærdigt og truer mange familiers økonomi så de ikke længere har råd til at blive boende i deres eget hjem.  Også selvom de ikke skylder noget i deres hus. Derfor skal ejendomsskatterne afskaffes.

Ejendomsskat – en vilkårlig skat

Ejendoms- og ejendomsværdiskat er vilkårlige skatter, som ikke har noget med din indkomst at gøre. SKATs ejendomsvurderinger er i flere tilfælde ikke korrekte. Det betyder, at mange betaler mere i ejendomsskatter end de skulle. Mange oplever, at ejendomsskatterne i disse år stiger mere end deres indkomst. For mange stiger ejendomskatten med 7% om året. Det er langt mere end lønstigningerne. Det betyder, at familierne får et mindre rådighedsbeløb til sig selv, fordi de skal betale mere i ejendomsskatter.

En skatteskrue uden ende

Ejendomsskatterne er steget og steget de seneste mange år. I 2012 betalte danskerne ca. 35 milliarder kr. i ejendomsskatter. Det er regeringens plan, at ejendomsskatterne frem til 2020 skal stige til 55 milliarder kr. Det skal der sættes en stopper for.

Boligen skal helt væk fra selvangivelsen
I fremtiden skal boligen ikke beskattes og skal helt væk fra selvangivelsen. Som boligejer skal du ikke betale ejendomsskatter og rentefradraget skal afskaffes. Er det første gang du køber bolig, skal du have et særligt fradrag, der kan hjælpe dig i gang på boligmarkedet. Rentefradraget er i dag så minimalt, at ejendomsskatterne er større end rentefradraget. En afskaffelse af ejendomsskatter og rentefradrag vil betyde, at den enkelte familie vil få flere penge til sig selv.

Et nyt simpelt ejendomsbeskatningssystem

  • Afskaffelse af ejendomsskat og ejendomsværdiskat
  • Afskaffelse af rentefradraget
  • Indførelse af et nyt fradrag for 1. gangskøber på max 3 % af handelsprisen
  • Beskatning af reel fortjeneste når man forlader ejendomsmarkedet.