Mennesker først

Mennesker skal sættes før systemet. I dag lovgiver folketinget alt for meget. Folketinget vedtager hvert år flere nye love, der bestemmer mere og mere over dit liv. Det skal ændres. Vi skal have ansvaret for vores eget liv og bestemme mere selv. Vi skal afskaffe love og regler, så det bliver nemmere at være dansker.

Uddannelse for livet

Vi har verdens dyreste folkeskole men ikke verdens bedste. Alt for mange forlader skolen uden at kunne læse, skrive og regne. Det skal ændres.
Undervisningen skal gøres bedre, og vi skal kræve mere af forældre og elever. Heldagsskolen er ikke
løsningen. Det er ikke en statslig opgave at læse lektier med eleverne.

Afskaf ejendomsskatterne

Ejendomsskatterne er steget kraftigt de seneste år og vil fortsætte med at stige i de kommende år. Mange betaler i dag mere end 40.000 i ejendomsskatter hvert år. Det truer mange familiers økonomi og kan tvinge dem fra hus og hjem. Det er forkert, at man skal betale skat for at bo i sit eget hjem. Ejendomsskatter skal afskaffes, og boligen skal helt væk fra selvangivelsen.

Mere politi – mere tryghed

Danmark er det land i EU, hvor der begås flest indbrud. Det skal stoppes. Vi skal have mere politi på gaden til at opklare forbrydelserne. Lovlydige borgere skal færdes trygt i eget hjem og forbrydere sikkert i et fængsel. Kriminelle udlændinge skal udvises.

Et skattesystem, der giver vækst

Vores skatter og afgifter er så store, at de koster os mange tusinde arbejdspladser hvert år. Vi har brug for en skattereform, der letter skattebyrden for alle. Vi skal afskaffe topskatten, så ingen betaler mere end 40% i skat. Afgifter på fødevare, der gør mad dyrere end i Tyskland og Sverige, skal afskaffes.

Valgfrihed giver mere velfærd

Ventetider til operationer; forgæves opkald til 1813; børnehaver, der er lukket, når man har brug for dem. Offentligt monopol giver dårlig service og høje priser. Private løser i dag mange opgaver med succes og ofte bedre og billigere end stat og kommuner med børnehaver, hjemmehjælp, hospitaler og plejehjem. Forældre skal have en børnepasningscheck, så de selv kan vælge, hvordan deres børn skal passes, og ikke være tvunget til at få deres børn passet af kommunen.

Alle har ret til en lækker bil

Danmark har verdens højeste afgifter på biler.  Vores biler er gamle og forurener mere end nye biler. Bilen er et transportmiddel, som er kommet for at blive og en nødvendighed for mange familier.  Registreringsafgiften på biler skal fjernes ,så vi kan få nye sikre biler, der forurener mindre end i dag. Der skal oprettes en vejfond, hvor indtægterne går til vedligeholdelse af vejene. Nye biler, der er mere sikre vil også redde liv ved trafikulykker.

EU skaber fred og velstand

Danmark og Europa har brug for EU både, nu og i fremtiden til at skabe fred og velstand i Europa. Det indre marked er en stor succes for virksomheder og forbrugere. Fri konkurrence giver bedre produkter og lavere priser. Billige flyrejser og mobilabonnementer er et resultat af det indre marked, og som vi ikke ville have fået havde vi ikke haft EU. Som borger kan man rejse ud og arbejde i andre lande uden problemer. Det er resultater, som er værd af kæmpe for. Danmarks retsforbehold i EU skal fjernes, så vi sammen med de andre EU land kan bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet.